ГЛОБАЛ ТАКС е консултантска компания, специализирана в предлагането на услуги в областта на данъчни стратегии, данъчни консултации и данъчна защита.

ГЛОБАЛ ТАКС е предпочитан от своите клиенти не само заради разнообразието от предлаганите услуги, но и заради бързата и професионална реакция на екипа при решаване на конкретните въпроси и проблеми.

ГЛОБАЛ ТАКС е ориентирана към извършване на професионални услуги за решаване на специфични данъчни проблеми и въпроси на клиентите с цел:

 • минимизиране на данъчния риск
 • оптимизиране плащането на данъци
 • професионална помощ, адекватно съдействие и защита по конкретни данъчни въпроси

ГЛОБАЛ ТАКС

 • осъществява услуги преимуществено на корпоративни клиенти
 • оказва помощ и съдействие на счетоводители, одитори, адвокати и мениджъри по интересуващи ги специфични данъчни проблеми и регулации
 • консултира държавни институции, браншови и др. организации при разработване на и/или обсъждане на данъчни законопроекти или вътрешни нормативни актове и процедури с оглед данъчните им последици
 • участва с лекторски екипи в курсове за обучение на интересуващите се от данъчното законодателство

ГЛОБАЛ ТАКС действа чрез висококвалифициран екип от икономисти и юристи с данъчна практика, придобита включително и от работата в българската данъчна администрация, с опит и знания в областите на счетоводството, в корпоративните финанси, в българското и международното данъчно право.

ГЛОБАЛ ТАКС предлага:

 • индивидуален подход към всеки от клиентите
 • прецизно идентифициране на данъчния проблем
 • съвместни решения на целия екип при решаване на казусите
 • открито и коректно отношение към интересите на нашите клиенти
 • спазване на договорените срокове за работа
 • отчетност и прозрачност на резултата от нашия труд
 • професионализъм и отговорност
 • конфиденциалност

НА КОГО СА НЕОБХОДИМИ НАШИТЕ УСЛУГИ?

АКО ВИЕ СТЕ:

Собственик или управител на фирма и желаете
 • да нямате данъчни проблеми и за това предпочитате някой с практически опит превантивно и текущо да ви консултира и съветва
 • да ви бъде извършен предварителен данъчен одит
 • да разберете правилно ли са определени данъчните задължения при данъчна проверка или ревизия, защо ви отказват данъчен кредит или правилно ли ви санкционират и как можете да се защитите срещу данъчни актове, действия или бездействия на данъчни органи и публични изпълнители
 • да поискате становище по прилагане на данъчното и осигурителното законодателство от компетентните органи и имате нужда от помощ за да подготвите запитването си
 • да оптимизирате данъчния режим на осъществявана от вас дейност или сделка
 • да получите консултация по данъчен въпрос
Чуждестранен или български инвеститор и искате
 • да минимизирате данъчния риск за вашите инвестиции
 • да сте наясно с финансово-икономическото състояние и евентуалните данъчните задължения на предприятие, което искате да купите
 • да сте информиран за данъчните облекчения и условията, при които можете да ги ползвате
 • да оптимизирате плащането на данъците, включително чрез прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
Вие сте счетоводител или одитор и искате да сте убеден, че
 • избраното от вас счетоводно решение не би довело до данъчни регулации и до увреждане интереса на работодателя ви или на вашия клиент
 • изготвените или заверените от вас отчети или изразените резерви са в съответствие с данъчните регулации
Вие сте адвокат или адвокатско дружество и бихте искали
 • да сте сигурен, че подготвен от вас договор или съвет няма да доведе до данъчни регулации за вашия клиент
 • да направите експертен анализ на данъчни актове на вашия клиент или да получите експертно мнение за точна формулировка на съдебно-счетоводна експертиза по данъчни дела
Вие имате какъвто и да е данъчен проблем и искате да намерите решение или имате нужда от съвет, за да нямате данъчен проблем


Годишен финансов отчет 2007 г.    Годишен финансов отчет 2008 г.